Race Results

Winner Fancier Winner Pigeon Race Date / Distance
Pitomaca_1, Small Region Race, Letač Ljutomer + STOPA Odranci Tadej Vugrinec - Vugi SLO-21-114-005085 4/27/2023 12 / 938 107.09 Preliminary results
Čađavica_3, Small Region Race, STOPA Odranci + Letač Ljutomer F&G Tompa SLO-2022-114-100 5/5/2023 13 / 1006 159.42 Preliminary results